continuïteit vraagt om duurzaaamheid

Ondernemers laten kansen liggen, terwijl het huidige tijdperk zoveel mogelijkheden biedt!
Ondernemers en bestuurders maken niet optimaal gebruik van de kennis die bij hun medewerkers, leveranciers en klanten ligt.
Ook willen ze vaker sparren met collega-ondernemers of met een coach, want ze staan er dikwijls alleen voor aan de top van het bedrijf of de organisatie.

Daarom hebben we Duurzom, de Duurzame Ontwikkelingsmaatschappij, opgezet. Speciaal voor die mensen die hun continuïteit willen garanderen, die duurzaamheid als belangrijkste middel zien om dat te waarborgen en die onderdeel willen zijn van de oplossing en niet van het probleem.

We zien het als onze missie om ondernemers en bestuurders inzicht en overzicht te geven. En ze heel concreet te ondersteunen bij het signaleren van kansen en gebruik te maken van kennis die bij medewerkers, leveranciers, klanten en/of collega-ondernemers zit.
Kortom, samen ambities realiseren!