intentieverklaring

Ik voldoe of wil voldoen aan onderstaande uitspraken:

People

  • Ik hou rekening met de belangen van mijn klanten, medewerkers en leveranciers bij het realiseren van mijn visie.
  • Mijn organisatie- en communicatiestructuur is helder voor betrokkenen.
  • Ik stem mensen, middelen en methoden op zodanige wijze op elkaar af dat het lang vol te houden is.

Planet

  • Ik werk aan reductie van energie- en grondstofgebruik. Datgene wat ik daarna nog gebruik wek ik duurzaam op of gebruik ik opnieuw.
  • Suggesties om mijn energie- en grondstofgebruik terug te dringen zijn welkom.
  • Ik veranker het reduceren van energie- en grondstofgebruik in het dagelijkse proces.

Profit

  • Ik heb een lange termijnvisie die op continuïteit van de organisatie oftewel duurzaamheid is gebaseerd.
  • Het bestaansrecht van mijn organisatie wordt ontleend aan een gezonde verhouding tussen een duurzaam product/dienst, datgene wat de markt wil en mijn financiële situatie.
  • Ik hou bij hoe ik mijn duurzame doelen realiseer.

Bovenstaande intenties maak ik concreet door een duurzame agenda op te stellen.