kennis, contacten en kapitaal

Kennis bieden wij je door:
- persoonlijke begeleiding                                    van 125,- tot 150,-/uur (neem met een van ons contact op)
- opstellen Duurzame Agenda (actieplan)           vanaf 500,- (ook hiervoor kun je met een van ons contact opnemen)
- lezingen/workshops/inspiratiebijeenkomsten    van gratis tot 95,-/keer
- opleiding                                                            200,-/dagdeel (neem contact op met Structura)

Contacten krijg je via netwerkbijeenkomsten of via het platform van GreenEcoNet:
- inschrijven bij GreenEcoNet                             gratis
- een Duurzame Ondernemers Kring (DOK)      van 500,- tot 1000,-/jaar
- serendipiteitsborrels/inspiratiebijeenkomsten   van gratis tot 50,-/keer
- ontbijten met ondernemers                               van 50,- tot 85,-/keer

Als je meer wilt weten over één van bovenstaande activiteiten neem dan contact op met Marten Imelman: 0681328539

En als je behoefte hebt aan kapitaal dan kijken we samen met jou of de behoefte deels op een andere, hybride manier ingevuld kan worden. En met partners uit je keten. Vertrouwen, onze kernwaarde, speelt hierbij een grote rol.
- kredietaanvraag + -beoordeling                         eenmalig 2000,-, dan 120,-/jaar
Als je meer wilt weten hierover neem dan contact op met Herman Gesink: 0622929503

Samen met jou gaan we op zoek naar de beste oplossingen: we zijn partner in jouw persoonlijke - en bedrijfsontwikkeling.