wat doen we allemaal

Je wil (beter) voorbereid zijn op de toekomst en toekomstbestendig worden. Je wil hier aan werken en proactief zijn.
Hiervoor heb je behoefte aan kennis.
Dit is te vergaren door lezingen/workshops bij te wonen, een opleiding/training te volgen of door individueel begeleid te worden.

Bijdrage per activiteit:
- lezingen/workshops/inspiratiebijeenkomsten    van gratis tot 95,-/keer (zie kalender)
- opleiding                                                            125,-/dagdeel (neem contact op met Structura)
- persoonlijke begeleiding                                    van 125,- tot 150,-/uur (neem met een van ons contact op)
- opstellen Duurzame Agenda (actieplan)            vanaf 500,- (ook hiervoor kun je met een van ons contact opnemen)

Of je wil in contact komen met andere ondernemers die zich met dezelfde uitdagingen bezig houden. Zodat je met gelijkgestemden kennis en ervaring kunt uitwisselen.
Contacten krijg je via netwerkbijeenkomsten of door verbinding op basis van je ambities.

Bijdrage per activiteit:
- Duurzame Ondernemers Kring (DOK)              van 500,- tot 1000,-/jaar
- serendipiteitsborrels/inspiratiebijeenkomsten   van gratis tot 50,-/keer
- ontbijten met ondernemers                               van 50,- tot 85,-/keer
Als je meer wilt weten over één van bovenstaande activiteiten neem dan contact op met Marten Imelman: 0681328539

In sommige gevallen heb je behoefte aan kapitaal. Wij bekijken dan samen met jou of de behoefte deels op een andere, hybride manier ingevuld kan worden. En met partners uit je keten. Vertrouwen, onze kernwaarde, speelt hierbij een grote rol.

Bijdrage:
- kredietaanvraag + -beoordeling                         eenmalig 2000,-, dan 120,-/jaar
Als je meer wilt weten hierover neem dan contact op met Herman Gesink: 0622929503

Samen met jou gaan we op zoek naar de beste oplossingen: we zijn partner in jouw persoonlijke - en bedrijfsontwikkeling.
En kijken samen met jou waar we je kunnen helpen met kennis, contacten of kapitaal.